Programy UE

Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

W ramach Programu zostanie zrealizowana budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i

osiedlowego z systemem monitorowania.

Łączna wartość inwestycji to 1 337 761,49 zł; 90% dofinansowania w wysokości 1.203 985,34 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozostałe ze środków własnych.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: budowę przyłączy elektroenergetycznych, budowę linii kablowej, ok. 125-145 stanowisk oświetleniowych, składających się z fundamentu, słupa, wysięgnika - opcjonalnie, oprawy ze sterownikiem Oprawy typu led dodatkowo wyposażone będą indywidualnie w reduktory mocy, które będą ograniczać pobór prądu do zadanej wartości. Oprawy będą sterowane poprzez system zarządzania oświetleniem z komunikacją poprzez GPRS oraz drogą radiową. System będzie umożliwiał sterowanie dowolną oprawą. Budowa oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców, szczególnie zapewni komfortowe warunki dotarcia uczniów do szkół.