Programy UE

Os. Konstytucji 3 Maja

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja

Uchwała nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r. (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.11.2010 r. nr 229 poz. 4232)