Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Finansów
(zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetu miasta)

 1. Stanisław Bartczak
 2. Alicja Brzozowska
 3. Magdalena Cwojdzińska
 4. Bronisław Frąckowiak
 5. Konrad Garwoliński
 6. Aleksander Heller – przewodn.

Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
(zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska)

 1. Konrad Garwoliński
 2. Aleksander Heller
 3. Karol Helwig
 4. Mirosław Starosta
 5. Roman Talikadze – przewodn.

Komisja Spraw Społecznych
(zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego)

 1. Zbigniew Bernard
 2. Paweł Grodziski – przewodn.
 3. Zbigniew Majchrzak
 4. Łukasz Naglik
 5. Małgorzata Noskowiak
 6. Dawid Olejniczak
 7. Elwira Przybylska
 8. Wiktor Rudawski
 9. Jarosław Stachowiak
 10. Maciej Zielonka

Komisja Rewizyjna
(zakres działania: kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy)

 1. Stanisław Bartczak - przewodn.
 2. Paweł Grodziski
 3. Małgorzata Noskowiak
 4. Wiktor Rudawski