Programy UE

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Finansów
(zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetu miasta)

1


Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
(zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska)

1. 


Komisja Spraw Społecznych
(zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego)

1.


Komisja Rewizyjna
(zakres działania: kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy)

1.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji)

1.