Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetu i Finansów
(zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetu miasta)

1. Alicja Brzozowska - przewodnicząca komisji

2. Marcin Betlej

3. Konrad Garwoliński

4. Paweł Grodziski

5. Patryk Piasecki

6. Magdalena Tomaszewska-Kubiak


Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska
(zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska)

1. Roman Talikadze - przewodniczący komisji

2. Gabriela Andrzejewska

3. Tomasz Bajstok

4. Marcin Betlej

5. Konrad Garwoliński

6. Małgorzata Igłowicz-Betlej

7. Mirosław Starosta


Komisja Spraw Społecznych
(zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego)

1. Gabriela Andrzejewska - przewodnicząca komisji

2. Zbigniew Bernard

3. Sławomir Kaczmarek

4. Zbigniew Majchrzak

5. Łukasz Naglik

6. Małgorzata Noskowiak

7. Dawid Olejniczak

8. Luiza Pluta

9. Wiktor Rudawski

10. Paweł Szajkowski

11. Magdalena Tomaszewska-Kubiak  


Komisja Rewizyjna
(zakres działania: kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy)