Programy UE

Strefa Płatnego Parkowania

UCHWAŁA NR XX/251/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia w Kościanie Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.