Programy UE

Budowa ulicy Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nawierzchni bitumicznej ulicy Jesionowej (na odcinku 146 m), budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z przejściem dla pieszych.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: "Budowa ulicy Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich". Wartość dofinansowania z państwowego funduszu celowego: 287 933,96 zł,
Całkowita wartość zadania: 494 429,56 zł.

Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.
Tablica informacyjna - wersja graficzna prezentowanej informacji.