Programy UE

Ul. Czempińska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej

Uchwała nr XI/107/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2007 r. nr 147 poz. 3217)