Łączność

Telekomunikacja Polska S.A.

Błękitna Linia TP 9393
Biuro numerów TP 118 913
Informacja miejska TP 9491
Biuro zleceń TP 9497
Bank danych TP 9493
Zamawianie rozmów międzymiastowych TP 9050
zamawianie rozmów międzynarodowych TP 9051
Błękitna Linia TP Biznes 9330

Poczta Polska Al. Kościuszki 11
64-000 Kościan
tel. 65 511-91-89,
tel. 511-91-90,
tel. 511-91-94
fax 65 511-91-88
Odziały Pocztowe ul. Szkolna 15, tel. 65 511-91-97
ul. Śmigielska 21a, tel. 65 511-91-99
os. Piastowskie 49 lok. 51, tel. 65 511-92-00
os. Nad Łąkami 48