Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan na 2019 rok.

Szczegóły w poniższym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html