Nagrody dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek 13 października br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie odbyła się miejska uroczystość oświatowa.

Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kościana Piotrem Ruszkiewiczem złożyli życzenia i gratulacje nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Burmistrz Miasta Kościana pogratulował odznaczonym pedagogom i podziękował za kształcenie i wychowywanie kościańskich dzieci i młodzieży.

Czternaście osób uzyskało odznaczenia, w tym jedna osoba otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Aleksandra Barbara Majchrzak – nauczycielka SzP1; Beata Maria Domagała, Aldona Barbara Szymkowiak, Wanda Maria Trosiak, Małgorzata Wojciechowska – nauczyciele SzP2; Elżbieta Teresa Bączyk - nauczycielka SzP3, Irena Elżbieta Grześkiewicz – wicedyrektor SzP3 oraz Helena Kołacka – nauczycielka z ILO.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Anna Plewa-Boguś – nauczycielka SzP2.

Brązowe Medale za Długoletnią Służbę uzyskali: Honorata Magdalena Fryder-Michalczyk – nauczycielka SzP1; Agnieszka Hordecka – nauczycielka SzP2; Małgorzata Matysiak-Dudek, Anna Szponar-Krajewicz – nauczyciele ILO.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została Anna Kwaśniewska – nauczycielka ILO.

Nagrodą Kuratora Oświaty został wyróżniony Janusz Grupiński – nauczyciel ILO.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dyrektorom i nauczycielom kościańskich szkół i przedszkoli. W tym roku Nagrodą Specjalną Burmistrza Miasta Kościana wyróżnieni zostali: Małgorzata Ratajczak – dyrektor Szoły Podstawowej nr 1, Hanna Borska – Łuczak, Dorota Bernadeta Mieszała- nauczyciele SzP1; Beata Szczepaniak – dyrektor Szoły Podstawowej nr 2,  Anna Plewa – Boguś, Barbara Kacprzak – nauczyciele SzP2, Izabela Korzeniowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Joanna Klupsch- wicedyrektor SzP3, Marzena Węclewska – nauczycielka SzP3, Emilia Grajewska-Banaszak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Irena Grześkowiak, Katarzyna Taciak – nauczyciele SzP4; Małgorzata Andersz – dyrektor ILO, Natalia Danielczyk – wicedyrektor ILO,  Karolina Różczka nauczyciel I LO, Izabela Hoffmann – dyrektor SP1 oraz Maria Łuczak nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 1, Beata Zielonka – dyrektor SP2 oraz Dorota Kaźmierczak nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 2, Aleksandra Bartkowiak – dyrektor SP3 i Małgorzata Borowiak nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 3, Henryka Frąckowiak – dyrektor SP4 oraz Alina Cudna nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 4.

Uroczystość uświetnił program artystyczny dzieci i młodzieży z ILO.