Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna – Wiatraki.

Treść Obwieszczenia w załączonym pliku