Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W zał. harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w mieście Kościanie.