Oferta realizacji zadania złożona w trybie art. 19 a

Oferta realizacji zadania złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez UKS Czwórka.

Szczebły w poniższym linku:

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/zasoby/files/ek/ania_L/surzad-kosc19051308000.pdf