Ogłoszenie dot. komisji konkursowej realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej dot. realizacji zadań publicznych

Pełna treść ogłoszenia na BIP