Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych

Szczegóły w załączonym pliku: