Ostatnia Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

W czwartek 11 października odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Kościana obecnej kadencji. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruszkiewicz witając przybyłych gości i przedstawiając porządek obrad.

Na początku sesji nastąpiło wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Z rąk Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezesa Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego dr hab. Cezarego Trosiaka stypendium otrzymała: Zofia Potok. Druga osoba, która otrzymała stypendium to Tymoteusz Lis, który nie mógł przybyć na Sesję Rady Miejskiej.

Na zakończenie sesji Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana Piotr Ruszkiewicz przedstawili podsumowanie kadencji. Ostatnie posiedzenie Rady było okazją do wręczenia podziękowań radnym i przewodniczącym zarządów osiedli.