Podsumowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz zaprosił wszystkich kościańskich przedsiębiorców na szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe. Celem spotkania było promowanie postaw wśród właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców alkoholu, które pomogą w przestrzeganiu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Szkolenie zorganizował Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.