Programy UE

Program WSPIERAJ SENIORA

Gmina Miejska Kościan realizuje program wspierający seniorów w warunkach zagrożenia COVID-19 "WSPIERAJ SENIORA".

Z dniem 26 października Gmina Miejska Kościan przystąpiła do ogólnopolskiego programu pn. „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest wsparcie osób w wieku 70  lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują  się na pozostanie w domu.

Wsparcie polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu seniora, by ze względów bezpieczeństwa ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz.

Wartość programu określono na kwotę 80 916,13 zł. Środki finansowe pozyskane na ten cel przez Gminę Miejską Kościan  wynoszą 64 732,90 zł, wkład własny Gminy to kwota 16 183,23 zł.

Program realizuje Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, które posiada doświadczenie w tym zakresie, bowiem od marca realizuje autorski program „Pomoc dla Kościańskiego Seniora w okresie pandemii koronawirusa”, którego cel jest spójny z celem  ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu              669 290 931

Zgłoszenia przyjmowane są po ogólnopolskim numerem telefonu        22 505 11 11

                                                                                              lub               669 290 931