Przedsiębiorstwo społeczne

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data zakończenia: 2019-04-26
Organizator: OWP

Przedsiębiorstwo społeczne – jak to działa? - bezpłatne spotkanie 26.04.2019 Chcesz dowiedzieć się jakie korzyści płyną z utworzenia przedsiębiorstwa społecznego - podmiotu, który łączy prowadzenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną? Przyjdź na bezpłatne spotkanie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Wspólnie z Centrum PISOP zapraszamy do udziału w spotkaniu, które adresowane jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. "Przedsiębiorstwo społeczne - jak to działa?" 26 kwietnia 2019 w godz. 10:00 - 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, przy ul. Dworcowej 1.

Dlaczego warto tworzyć przedsiębiorstwa społeczne?

 • Tworzą one nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
 • Integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
 • Produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
 • Pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
 • Umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie ze swoimi marzeniami, potrzebami i umiejętnościami – tak naprawdę bardzo często jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Na jakie wsparcie tworząc przedsiębiorstwo społeczne można liczyć?

 • Dotacja inwestycyjna do 200.000,00 złotych na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i bieżącej działalności do 12 miesięcy,
 • Bezpłatne wsparcie – prawne, marketingowe, podatkowe.

Podczas spotkania opowiemy także o:

 • sektorze przedsiębiorczości społecznej w subregionie leszczyńskim,
 • zasadach tworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy firmach,
 • dobrych praktykach działania przedsiębiorstw społecznych we współpracy z firmami.

 

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem: biuro@owp.koscian.net do 25.04.2019r.

ZAPRASZAMY!!!

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie