Programy UE

Szkoła Podstawowa nr 4 w hybrydowym trybie nauczania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie informuje, że dziś tj. 20 października 2020 roku otrzymał informację o jednym przypadku zachorowania na COVID-19 (uczeń szkoły).

Po uzgodnieniu z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie oraz z organem prowadzącym szkołę została podjęta decyzja o wprowadzeniu hybrydowego trybu nauczania.

Od dnia 21 października do piątku 23 października br. (włącznie) zajęcia w jednym z zespołów klasowych będą odbywały się w trybie zdalnym, zgodnie z planem lekcji. Pozostałe klasy będą realizowały podstawę programową w trybie stacjonarnym w szkole.

Dyrektor zwraca się z prośbą do Rodziców i Uczniów o odczytywanie na bieżąco informacji, które są zamieszczane w e-dzienniku.