Programy UE

28 maja 2019

Taksówka dla Seniora w Kościanie

Zapotrzebowanie na bezpłatne przejazdy „Taxi dla seniora w Kościanie” począwszy od miesiąca czerwca 2019 roku należy zgłaszać pod nowym numerem telefonu 885 110 200, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem w godz. od 8:00-12:00.

Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Kościana, którzy mają ukończone 70 lat i więcej.

 1. Zgłoszenia przejazdów i odwołania będą odbywać się za pośrednictwem koordynatora usług, numer telefonu  885 110 200.
 2. Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior,  jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 3. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać w godzinach od 8.00 do 12.00 nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przejazdem.
 4. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd. 
 5. W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 6. Przejazdy na terenie Kościana mogą odbywać się do: urzędów, na groby bliskich, na dworzec PKS lub PKP, do placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną) oraz do kościańskich samorządowych instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie, Kościański Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Kościanie).
 7. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych, np. pogorszenie stanu zdrowia.
 8. Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu.
 9. Opiekun musi mieć ukończone 16 lat.
 10. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w dni robocze w godzinach od 09:00 do 18:00.
 11. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.
 12. W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub sam musi samodzielnie zadzwonić do taksówkarza.
 13. Taksówkarz przekaże każdemu seniorowi numer telefonu taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.
 14. Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez Seniora po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
 15. Taksówkarz może zaczekać z powrotem na seniora do 30 minut.
 16. Jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 2 bezpłatnych przejazdów miesięcznie  w trakcie realizacji projektu.
 17. Osoba zgłaszająca musi podać imię, nazwisko, adres oraz godziny przejazdu.