Trwają prace remontowe budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie

Zakres prac obejmuje w szczególności: prace rozbiórkowe, położenie izolacji, tynków wewnętrznych, odgrzybienie, wykonanie nowych posadzek, malowanie, roboty instalacyjne, wymianę armatury, remont ścian i dachu oraz ocieplenie budynku.

Koszt prac wyniesie 304.432,42 Zł, a planowany termin ich zakończenia to październik 2019 roku.