Programy UE

Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe

Tylko do 31 października można składać wnioski na dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe. Udzielane są dotacje na inwestycje których realizacja planowana jest w 2023 r. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana (parter) Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22. pok. 122, tel. 65 512 18 38, e-mail: kos@koscian.pl

Pliki do pobrania:

  • REGULAMIN – Uchwała nr XXIV/293/21 Rady Miejskiej Kościana  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.

https://bip.koscian.pl/koscianm/zasoby/files/os/ochrona_srodowiska/uchwala-xxiv.293.21.pdf

 

  • WNIOSEK

https://bip.koscian.pl/koscianm/bom/wniosek-o-udzielenie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-miejskiej-ko%C5%9Bcian-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-ochrona-powietrza.html