Programy UE

Z katakumb wspomnień

Książka pamiątkowa z uroczystości ekshumacyjnych w Kościanie

Jest to materiał zbiorowy opracowany w 1946 roku przez Wydział Propagandy Powiatowego Komitetu Ekshumacyjnego w Kościanie.

Publikacja zawiera min. informacje na temat grobów masowych w powiecie kościańskim, wspomnienia z więzienia kościańskiego, informacje na temat prac ekshumacyjnych na cmentarzach w Kościanie i lesie kurzogórskim.

Z książką można się zapoznać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, ul. Wrocławska 28.